Διοικητικό συμβούλιο

Τη Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 ο ΕΟΣ Λιτοχώρου συγκάλεσε τακτική γενική συνέλευση όπου εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο όπως ορίζει το καταστατικό του συλλόγου. 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκρότησε σώμα ως εξής:

Διαμαντόπουλος Βασίλης - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κετσιτζόγλου Τριαντάφυλλος - ΤΑΜΙΑΣ
Κυρίτσης Στέλιος - ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Μανουσιάκης Δημήτρης - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρινίδης Χρήστος - ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Μαυρουδής Γιάννης - ΜΕΛΟΣ
Μυτιληναίος Πέτρος - ΜΕΛΟΣ
Τζιούκα Έλλη - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσαρδούνης  Γιώργος - ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

Η θητεία του είναι για 2 (δύο) χρόνια.